Gemeente houdt inloopspreekuur

Gemeente houdt inloopspreekuur (Link)

(Bron: Gemeente Amsterdam)
In 2019 houdt stadsdeel Noord [dus niet de huurdersvereniging, red.] een aantal inloopspreekuren met de gebiedsmakelaar. Bewoners kunnen op het inloopspreekuur terecht met vragen over zaken die spelen in de buurt of met ideeën voor de buurt.

Wilt u een vraag stellen over zaken die spelen in de buurt, of hebt u een goed idee hebben voor de buurt? Elke tweede maandag van de maand houdt de gebiedsmakelaar Tuindorp Nieuwendam een inloopspreekuur.

Datum: 17 juni en 8 juli
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Plaats: Het Baken, Avenhornstraat 18hs

Bevriezing

Geachte lezer,

Onderstaand ziet u de brief zoals deze bij u als lid op de mat is gevallen. De papieren versie bevat tevens het financieel jaaroverzicht 2016.

Geachte Leden,

[…]
Eind 2016 heeft het bestuur een vergadering gehouden waarin het onderwerp te maken had met het voortbestaan van de vereniging. Hieruit concludeerden wij tot opheffing over te moeten gaan.
Dit had mede tot gevolg dat de vereniging haar gelden moe(s)t verdelen over de charitatieve instellingen die de buurt rijk is. Dit is inmiddels gedaan op drie manieren.
1) De vrijwilligers die bij de vereniging bekend waren zijn als eerste bedankt met enkele cadeaubonnen van de winkeliers van het Purmerplein.
2) Stichting Het Baken, een rots in de branding voor de senioren van onze wijk, heeft een gift van tweeduizend euro gekregen.
3) Speeltuinvereniging Tuindorp Nieuwendam, die zich inzet voor een hele brede populatie in de buurt, heeft ook een gift gehad van tweeduizend euro.

Wij moeten toegeven dat opheffing te veel pijn deed. Daarom heeft het bestuur een alternatief plan bedacht.
De vereniging blijft (bevroren) bestaan. Bij een grote gebeurtenis waar de activiteit van de vereniging gewenst is zal zij weer geactiveerd worden. Voordelen:

  • Leden blijven lid
  • Geen contributie
  • Behoud van de website
  • Behoud van de e-mail
  • Behoud van de bankrekening en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Behoud van contact met alle instanties
  • 1x per jaar een financieel overzicht

Activatie kan geschieden door een nieuw bestuur te vormen, de huidige voorzitter zal zijn verantwoordelijkheden dan overdragen aan een nieuwe voorzitter.

Om een plundering van de kas te voorkomen zal de huidige voorzitter bij de hameroverdracht de rol van penningmeester op zich nemen.

[…]

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Rens Zwiers
Voorzitter

Vergadering 27 september 2016; nieuw bestuur

Beste Leden van de Huurdersvereniging,
Beste bewoners van Tuindorp Nieuwendam,

Rond deze dagen krijgt u allen een uitnodiging op de mat. Deze uitnodiging is verstuurd als onderdeel van onze zoektocht naar een nieuw bestuur.

Wilt u zich aanmelden als nieuw bestuurslid neemt u dan gerust contact met ons op, en kom naar de extra vergadering op 27 september, 20:00h, in het gebouw van de Speeltuinvereniging Tuindorp Nieuwendam.

Namens onze vereniging,

Rens Zwiers
Frans Roelofs
Richard van Dinther

Herdenking 4 mei

Zoals elk jaar heeft de Huurdersvereniging weer een mooi bloemstuk neergelegd bij het monument aan de Purmerweg. Wij doen dit elk jaar namens al onze leden en staan hierbij even stil aan de verliezen die onze buurt, en Nederland als geheel, hebben moeten ondergaan.

Contributie 2016

Beste leden van de hvtn,

Binnenkort kan één van onze vrijwilligers bij u aan de deur komen, om de contributie voor 2016 op te halen. Het bedrag is ongewijzigd en blijft dus  € 3 per jaar. Als onze loper u niet thuis treft verzoeken wij u vriendelijk om  deze € 3 aan ons over te maken op:

IBAN NL22 INGB 0004.7134.36.

Met vriendelijke groet namens,

Het bestuur en vrijwilligers