Aanmelden

Huurdersvereniging Tuindorp Nieuwendam behartigt de belangen van de huurders van Tuindorp Nieuwendam mits zij minimaal zes maanden lid zijn. Het lidmaatschapsgeld van de huurdersvereniging is vastgesteld op drie euro per jaar.

U kunt lid worden door €3,- over te maken op:

NL22 INGB 0004.7134.36
t.n.v.: Huurdersvereniging Tuindorp Nieuwendam
o.v.v.: 2020, Naam, Adres

Tevens kunt u uzelf via onderstaand formulier aanmelden als lid.

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Uw email