Bevriezing

Geachte lezer,

Onderstaand ziet u de brief zoals deze bij u als lid op de mat is gevallen. De papieren versie bevat tevens het financieel jaaroverzicht 2016.

Geachte Leden,

[…]
Eind 2016 heeft het bestuur een vergadering gehouden waarin het onderwerp te maken had met het voortbestaan van de vereniging. Hieruit concludeerden wij tot opheffing over te moeten gaan.
Dit had mede tot gevolg dat de vereniging haar gelden moe(s)t verdelen over de charitatieve instellingen die de buurt rijk is. Dit is inmiddels gedaan op drie manieren.
1) De vrijwilligers die bij de vereniging bekend waren zijn als eerste bedankt met enkele cadeaubonnen van de winkeliers van het Purmerplein.
2) Stichting Het Baken, een rots in de branding voor de senioren van onze wijk, heeft een gift van tweeduizend euro gekregen.
3) Speeltuinvereniging Tuindorp Nieuwendam, die zich inzet voor een hele brede populatie in de buurt, heeft ook een gift gehad van tweeduizend euro.

Wij moeten toegeven dat opheffing te veel pijn deed. Daarom heeft het bestuur een alternatief plan bedacht.
De vereniging blijft (bevroren) bestaan. Bij een grote gebeurtenis waar de activiteit van de vereniging gewenst is zal zij weer geactiveerd worden. Voordelen:

  • Leden blijven lid
  • Geen contributie
  • Behoud van de website
  • Behoud van de e-mail
  • Behoud van de bankrekening en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Behoud van contact met alle instanties
  • 1x per jaar een financieel overzicht

Activatie kan geschieden door een nieuw bestuur te vormen, de huidige voorzitter zal zijn verantwoordelijkheden dan overdragen aan een nieuwe voorzitter.

Om een plundering van de kas te voorkomen zal de huidige voorzitter bij de hameroverdracht de rol van penningmeester op zich nemen.

[…]

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Rens Zwiers
Penningmeester

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *