CV-ketels, verplicht

Recentelijk zijn er bij de HVTN meerdere vragen binnengekomen over de brief die Ymere op 24 augustus 2015 heeft gestuurd aan bewoners zonder c.v.-installatie. Wij hebben de brief in ons bezit. In deze brief wordt aangegeven dat bij de huizen waarbij nog geen c.v.-installatie aanwezig is, binnenkort een dergelijk installatie zal worden aangelegd. Hierbij wordt aangegeven dat er sprake zal zijn van een bruto huurverhoging van minimaal 20 euro, die kan oplopen tot 35 euro per woning per maand.

De vragen die de HVTN hierover ontving hebben betrekking op de vraag of Ymere u hiertoe kan verplichten.

Na onderzoek verricht door de HVTN is hierover duidelijkheid gekomen. Uit jurisprudentie blijkt het volgende; Ymere kan de huurders verplichten een c.v.-installatie aan te laten leggen onder voorwaarden zoals zij die scheppen in de begeleidende brief.

De jurisprudentie zegt het volgende:

Huurders Stadgenoot tot HR-ketel verplicht

Stadgenoot mag van de kantonrechter negen huurders verplichten mee te werken aan plaatsing van een HR-ketel ter vervanging van kachel en geiser. De huurders gaan € 20 per maand meer betalen voor een HR-ketel met één radiator. Volgens de rechter is het een redelijk voorstel. Het vonnis in kort geding is om verschillende redenen opmerkelijk.

 • De huurders bepleitten dat de vervanging niet nodig is. Stadgenoot stelt dat de geisers en kachels gevaar voor koolmonoxidevergiftiging opleveren. Dat neemt de rechter gewoon over zonder daar echt op in te gaan.
 • Bovendien stellen de huurders dat het hier een renovatie betreft waarbij 70% van de bewoners mee in moet stemmen of dat de verhuurder op andere manier moet aantonen dat het een redelijke voorstel is. Stadgenoot vindt dat er geen sprake is van renovatie maar van “dringende werkzaamheden”. De rechter is het weliswaar met de huurders eens dat er sprake is van een renovatie maar oordeelt dat het niet nodig is dat Stadgenoot een redelijk voorstel moet doen waar 70% van de huurders mee instemt. Nu Stadgenoot zegt de veiligheid van de huurders na te streven, acht de rechter de redelijkheid van het voorstel bewezen.
 • De rechter vindt het verder niet van belang dat huurders een voorkeur voor een gaskachel hebben of bezwaren hebben tegen een centrale verwarming. Dat huurders geen financiële mogelijkheden hebben om de huurverhoging te betalen vindt de rechter onvoldoende bewezen. Ook de hoge leeftijd van enkele huurders, ruimtegebrek om een ketel in de woning te plaatsen of de vrees voor schade aan de spullen van de huurders vindt de rechter geen reden om de werkzaamheden tegen te houden.
 • Tenslotte moet er bij een kort geding een spoedeisend belang zijn. De rechter vindt dat er vanwege de veiligheidsaspecten een spoedeisend belang is. Daarbij speelt bovendien ook mee dat een aanpak per blok goedkoper is dan een aanpak per woning.

De huurders moeten meewerken op straffe van een dwangsom van € 150 per dag, maximaal € 5000. De huurders en hun en advocaten beraden zich op hoger beroep.

De gedagvaarde huurders worden ondersteund door het Wijksteunpunt Wonen en het Emil Blaauw Proceskostenfonds. Advocaat Kees Oosterwijk heeft de huurders bijgestaan in het kort geding.

(bron: website Wijksteunpunt Wonen )

5 gedachten over “CV-ketels, verplicht

 1. Algemene uitspraken van de rechter daar gelaten zijn er m.i. individuele gevallen die door de rechter separaat bekeken dienen te worden.
  In ons geval is er in de woonkamer absoluut geen ruimte geen om een radiator te plaatsen.
  Het volume van de woonkamer vereist een radiator van minimaal 4500 Kw.
  Deze radiatoren zijn veel groter/breder dan de huidige gaskachel en kunnen deze dus niet vervangen.
  Verder is er in de woonkamer nergens plaats voor een radiator met afdoende capaciteit.
  Een huisbezoekje van de rechter/rijdende rechter zou e.e.a. kunnen verhelderen.

  Overigens vindt ik het een vreemde zaak dat Ymere mij eerst vraagt om voor akkoord te tekenen en daarna pas iemand stuurt om uit te leggen wat de mogelijkheden zijn.

 2. Inmiddels is er een rapport van de Nationale Veiligheidsraad verschenen waaruit blijkt dat CV-installaties absoluut niet veiliger zijn dan gaskachels wat betreft kansen op koolmonoxidevergiftiging. Zie ook mijn correspondentie hierover op: http://vragen.blogspot.nl/2016/03/mijn-antwoord-op-het-antwoord-van-ymere.html

  We zijn weer een tijdje verder en inmiddels heb ik drie brieven van Ymere ontvangen waarin men mij sommeert ‘binnen 8 dagen alsnog vrijwillig de akkoordverklaring te tekenen want anders krijgt u met onze advocaat te maken.’ Vanmorgen (14 juni) had ik contact met mijn advocaat maar ook hij heeft nog niets gehoord van de advocaat van Ymere. Wordt vervolgd. Aardig om te weten wellicht: ik ben niet tegen een CV, wel tegen de grove minachting van huurders. Bovendien wil ik dat Ymere mijn huis fatsoenlijk isoleert. Ik wacht inmiddels al een paar jaar op een nieuwe drempel om de verrotte oude bij de keukendeur te vervangen. Omdat de vaste timmerman van Ymere op vakantie was kwam iemand namens Ymere een plankje neerleggen als ’tijdelijke oplossing.’

 3. Betekent dit dat ik in de toekomst ook mijn open haard niet mag gebruiken? Of koken op gas. En waarom worden deze mensen gedwongen een papier ondertekenen? Dat is toch van de zotte! Ik zal Eberhard van der Laan mededelen dat hij ook zijn open haarden uit moet laten,op straffe van…

 4. Onze woningbouw rochdale wil ook op dwingende wijze een hr ketel en cv aanleggen met huurverhoging . En dan te bedenken dat ik hier al 45 jaar woon in een volgens hun gevaarlijke toestand . Daarvoor nog bedankt rochdale . In procenten is er niets veiliger dan een gas kachel . Een hoog rendements ketel staat boven aan de lijst als gevaarlijk . Daar gebeuren de meeste ongelukken mee . Ik vind dit een ordinaire vinding om de huren te verhogen en mensen weg te jagen zodat ze deze sociale huurwoningen ook kunnen verkopen . Er worden socialehuurwoningen niet verhuurd en laten deze leeg staan met het argument dat het niet is te verhuren . Maar na 1 jaar leeg te hebben gestaan worden ze verkocht voor een paar ton .

 5. Wat een mongool van een rechter, dit is niet te harden meer, Vanwege aanpak per blok (wat o.a. de eigenlijke reden is, veiligheid de drog, en concurrentie en prestige ten opzichte andere verhuurders en drang tot controleren, dat is de werkelijke ffing wolf (kleurrijke taal of wat!) die hier schuilt. Onder mom van winstbejag de rechtmatig en billijke zeggenschap van de huurders smoren en controleren (al verzorgde je zelf de kachel toch geen gelegenheid gelaten zelfs om zelf in een “beter” (gesloten) toestel te voorzien) .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *