Het Bestuur

Onze huurdersvereniging is in liquidatie.
Als vereffenaar is, op 28 oktober 2021, door de Algemene Leden Vergadering, door een unaniem besluit, Rens Zwiers aangewezen.