Categorie archief: Algemeen

Vergadering 27 september 2016; nieuw bestuur

Beste Leden van de Huurdersvereniging,
Beste bewoners van Tuindorp Nieuwendam,

Rond deze dagen krijgt u allen een uitnodiging op de mat. Deze uitnodiging is verstuurd als onderdeel van onze zoektocht naar een nieuw bestuur.

Wilt u zich aanmelden als nieuw bestuurslid neemt u dan gerust contact met ons op, en kom naar de extra vergadering op 27 september, 20:00h, in het gebouw van de Speeltuinvereniging Tuindorp Nieuwendam.

Namens onze vereniging,

Rens Zwiers
Frans Roelofs
Richard van Dinther

Herdenking 4 mei

Zoals elk jaar heeft de Huurdersvereniging weer een mooi bloemstuk neergelegd bij het monument aan de Purmerweg. Wij doen dit elk jaar namens al onze leden en staan hierbij even stil aan de verliezen die onze buurt, en Nederland als geheel, hebben moeten ondergaan.

Contributie 2016

Beste leden van de hvtn,

Binnenkort kan één van onze vrijwilligers bij u aan de deur komen, om de contributie voor 2016 op te halen. Het bedrag is ongewijzigd en blijft dus  € 3 per jaar. Als onze loper u niet thuis treft verzoeken wij u vriendelijk om  deze € 3 aan ons over te maken op:

IBAN NL22 INGB 0004.7134.36.

Met vriendelijke groet namens,

Het bestuur en vrijwilligers

Kerstwens en contributie 2016

Geachte leden,

Bij sommige van u is reeds een kerstwens op de mat gevallen.
Wij krijgen reeds vele vragen over het verzoek de contributie giraal over te maken.

Naar aanleiding van boze reacties willen wij dit graag toelichten.
De contributie wordt per kalenderjaar opgehaald. Voor 2015 kan de contributie (3 euro) het gehele kalenderjaar bij u worden opgehaald, de vrijwilligers kiezen hiervoor zelf een moment.
De contributie die u bij de kerstwens gevraagd wordt betreft die voor 2016; het aankomende jaar en betreft gewoon 3 euro.

Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij per e-mail bereikbaar.

Nogmaals wensen wij u een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar,

Namens het bestuur,

Rens Zwiers
Voorzitter

 

Het Baken bestaat 30 jaar

Dit jaar is het dertig jaar geleden dat vanuit de Huurdersvereniging Tuindorp Nieuwendam het initiatief is genomen tot oprichting van Het Baken, ontmoetingscentrum voor ouderen in de Purmerpleinbuurt.
Over de geschiedenis van Het Baken wordt een boekje geschreven.
Als schrijver daarvan kom ik graag in contact met mensen die nog herinneringen hebben aan de eerste jaren van Het Baken en de Huurdersvereniging T-N (tot plm. 2000).
Ik [Arnoud Boerwinkel;red] ben bereikbaar op 06 1260 7985 en via e-mail:
Bvb hartelijk dank,
Arnoud Boerwinkel

Cv-ketels

Geachte leden,

Meermaal daags worden verzoeken bij de HVTN gedeponeerd tot het voeren van rechtszaken, het aanschrijven van het televisieprogramma TROS Radar, etc.
Deze oproepen geven een duidelijk blijk van de emotie die de ingreep bij de bewoners losmaakt. De Huurdersvereniging is absoluut strijdvaardig daar waar strijd een realistische kans van slagen heeft.
In de zaak ‘CV-installatie’ is deze strijd door meerdere huurders, en bewoners/verenigingen gestreden en verloren. Dat in deze zaak de bodem bereikt is beschrijft meester T. de Nijs van VBTM Advocaten op duidelijke wijze.

Graag duidt de HVTN u daarom op het volgende artikel

VBTM Advocaten – Kan een huurder verplicht worden zijn eigen geiser/gashaard te laten vervangen door een HR-ketel? (door Mr. T. de Nijs)

De Huurdersvereniging heeft hierop het besluit moeten nemen om zich van verdere strijdvoering te onthouden.

Mocht u nog vragen hebben aan de Huurdersvereniging staat het u altijd vrij het contactformulier in te vullen, de email wordt elke avond gelezen.

Namens de Huurdersvereniging,

Rens Zwiers
Voorzitter

 

CV-ketels (de stand van zaken)

Beste leden,

Sinds op 24 augustus j.l. bij huurders van Ymere een brief op de mat is gevallen over een verplichting tot het accepteren van een CV-ketel, loopt het al enige tijd storm bij de Huurdersvereniging.
In dit bericht willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Uit onderzoek verricht door HVTN, blijkt dat er reeds eerder een exact gelijke zaak is geweest tegen Stadsgenoot. De huurdersvereniging aldaar heeft het toen zelfs tot een hoger beroep laten komen, welke zij tevens verloren heeft (zie voorgaande berichten).
De mogelijkheden tot het aanspannen van een rechtszaak heeft onze vereniging niet. De inkomsten van contributie laten dit simpelweg niet toe.

Wel hebben wij Ymere gevraagd schriftelijk inzage te geven in de beweegredenen. In een gesprek dat de HVTN met Ymere heeft gevoerd geven zij aan dat het een wettelijke verplichting betreft waar ook zij niet onderuit kunnen komen.

Ook heeft HVTN aan Ymere gevraagd om de periode van drie weken, waarbinnen een bewoner dient te antwoorden op hun schrijven, te verlengen. Hierop is nog geen antwoord gekomen. Wij zitten hier echter bovenop.

Tevens zijn wij in contact met de Stichting Bewoners Organisatie (SBO). Hierin de vraag of Ymere de ingenomen positie kan handhaven, en of Ymere haar huurders kan verplichten tot huursverhoging. De SBO heeft reeds geantwoord dat zij zich hierop aan het beraden is, en wij wachten dit antwoord met interesse af.

Bij nieuws zal dit onmiddellijk op deze website geplaatst worden.

Hopende u hierbij voor nu voldoende geïnformeerd te hebben verblijven wij,

Rens Zwiers
Frans Roelofs