Wat doet de huurdersvereniging?

Inspraak en overleg bij het wonen en de woonomgeving is van wezenlijk belang. Waar gemeenten en woningcorporaties om de tafel zitten, mogen de huurders niet ontbreken. De huurder is immers degene die de (on)gemakken van zijn woning en woonomgeving ondervindt en hij kan hierover best meepraten.

Huurders hebben zelfs het wettelijk recht op inspraak, overleg en advies op belangrijke onderdelen van het woon- en verhuurbeleid. In de Overlegwet uit 1998 werd de positie van de huurder ten opzichte van de verhuurder vastgelegd.

Wat doet Huurdersvereniging Tuindorp Nieuwendam voor u in de praktijk?

De huurdersvereniging behartigt uw belangen op de volgende manieren:

 • ¬†geeft advies en voorlichting aan leden. De huurdersvereniging kan leden wegwijs maken bij allerlei praktische vragen op huisvestingsgebied, zoals huurtoeslag, huurverhoging, servicekosten, onderhoud, renovatie, etc.
 • voert onderhandelingen met de verhuurder, openbare lichamen en/of particulieren.
 • bemiddelt bij meningsverschillen met de verhuurder.
 • werkt samen met organisaties welke een gelijk doel beogen.
 • informeert leden over inkomensafhankelijke huurverhoging, het energielabel en andere wet- en en regelgeving op het gebied van huren.

 

Ondernomen acties:

 • 20 mei 2015
  Informatiebijeenkomst ‘Geliberaliseerde huurprijs’, Wijksteunpunt Wonen
 • 19 mei 2015
  Bijeenkomst ‘staat van de wijk’, Algemeen Bestuur Amsterdam Noord
 • 13 mei 2015
  Voorlichtingsbijeenkomst ‘Huurverhoging’, ¬†Wijksteunpunt Wonen
 • 12 mei 2015
  Voorlichtingsbijeenkomst collectieve Huurdersverenigingen
 • 12 mei 2015
  Inloopspreekuur
 • 4 mei 2015
  Kranslegging Dodenherdenking door de HVTN