Wat doet de huurdersvereniging?

De vereniging is in liquidatie.