De vereniging is in liquidatie

Donderdagavond 28 oktober j.l., is de Huurdersvereniging Tuindorp Nieuwendam na 61 jaar ontbonden.

In een algemene ledenvergadering is besloten, dat een Huurdersvereniging in deze vorm, niet helemaal meer van deze tijd is.

Tot de afwikkeling afgerond is, is de vereniging in liquidatie.

Er zijn in deze tijd andere manieren om in actie te komen tegen b.v. ongemakken en tekortkoming in de woonomgeving.

Houdt de berichtgeving in de gaten in het Purmerpleinkrantje en andere media.

Met vriendelijke groet,
Namens de vergadering.

Gezocht: mensen die inspraak willen bij Ymere ivm loodproblematiek

Geachte (aspirant)-leden,

Tot ons richtte zich vandaag HYA (Huurders Ymere Amsterdam), zij willen een team samenstellen uit bewonersverenigingen die met Ymere de loodproblematiek gaan bespreken.
Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met onze vereniging, of met info@hya.nl
Onze HVTN zal u in nader overleg de benodigdheden geven om namens de vereniging op te treden.

Met vriendelijke groet,

Rens Zwiers
Penningmeester

Nieuw bestuur gezocht

Beste leden,

Er doen zich zaken voor in onze buurt waarbij een Huurdersvereniging gewenst is.
Zoals u allen weet bestaat onze vereniging nog en is er nog voldoende geld in kas om een actie in gang te zetten.  Zoals omschreven bij de bevriezing van activiteiten;

” Activatie kan geschieden door een nieuw bestuur te vormen, de huidige voorzitter zal zijn verantwoordelijkheden dan overdragen aan een nieuwe voorzitter. Om een plundering van de kas te voorkomen zal de huidige voorzitter bij de hameroverdracht de rol van penningmeester op zich nemen.”

Voelt u de wens om gebruik te maken van de HVTN neemt u dan contact op door een email te sturen aan info@hvtn.nl , of neem contact op via de website.

Met vriendelijke groet,

Rens Zwiers
Penningmeester

Gemeente houdt inloopspreekuur

Gemeente houdt inloopspreekuur (Link)

(Bron: Gemeente Amsterdam)
In 2019 houdt stadsdeel Noord [dus niet de huurdersvereniging, red.] een aantal inloopspreekuren met de gebiedsmakelaar. Bewoners kunnen op het inloopspreekuur terecht met vragen over zaken die spelen in de buurt of met ideeën voor de buurt.

Wilt u een vraag stellen over zaken die spelen in de buurt, of hebt u een goed idee hebben voor de buurt? Elke tweede maandag van de maand houdt de gebiedsmakelaar Tuindorp Nieuwendam een inloopspreekuur.

Datum: 17 juni en 8 juli
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Plaats: Het Baken, Avenhornstraat 18hs

Bevriezing

Geachte lezer,

Onderstaand ziet u de brief zoals deze bij u als lid op de mat is gevallen. De papieren versie bevat tevens het financieel jaaroverzicht 2016.

Geachte Leden,

[…]
Eind 2016 heeft het bestuur een vergadering gehouden waarin het onderwerp te maken had met het voortbestaan van de vereniging. Hieruit concludeerden wij tot opheffing over te moeten gaan.
Dit had mede tot gevolg dat de vereniging haar gelden moe(s)t verdelen over de charitatieve instellingen die de buurt rijk is. Dit is inmiddels gedaan op drie manieren.
1) De vrijwilligers die bij de vereniging bekend waren zijn als eerste bedankt met enkele cadeaubonnen van de winkeliers van het Purmerplein.
2) Stichting Het Baken, een rots in de branding voor de senioren van onze wijk, heeft een gift van tweeduizend euro gekregen.
3) Speeltuinvereniging Tuindorp Nieuwendam, die zich inzet voor een hele brede populatie in de buurt, heeft ook een gift gehad van tweeduizend euro.

Wij moeten toegeven dat opheffing te veel pijn deed. Daarom heeft het bestuur een alternatief plan bedacht.
De vereniging blijft (bevroren) bestaan. Bij een grote gebeurtenis waar de activiteit van de vereniging gewenst is zal zij weer geactiveerd worden. Voordelen:

  • Leden blijven lid
  • Geen contributie
  • Behoud van de website
  • Behoud van de e-mail
  • Behoud van de bankrekening en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Behoud van contact met alle instanties
  • 1x per jaar een financieel overzicht

Activatie kan geschieden door een nieuw bestuur te vormen, de huidige voorzitter zal zijn verantwoordelijkheden dan overdragen aan een nieuwe voorzitter.

Om een plundering van de kas te voorkomen zal de huidige voorzitter bij de hameroverdracht de rol van penningmeester op zich nemen.

[…]

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Rens Zwiers
Penningmeester