‘Nationale Herdenking 4 mei 2015’

Zoals ieder jaar op 4 mei heeft het bestuur van de Huurdersvereniging Tuindorp Nieuwendam namens de huurdersvereniging een krans gelegd bij het ‘Bezinningsmonument Nieuwendam’ bij het kruispunt Purmerweg/Monnikendammerweg.

De tekst op het monument is een passage uit de afscheidsbrief van Krijn Breur
(d.d. 5 februari 1943):

“VERTEL JULLIE KINDEREN OVER ONS EN
ONZE STRIJD EN HET LEVEN DAT WIJ WENSEN.
MOGEN ONZE GROOTSTE VERLANGENS DOOR HET
LEVEN ZELF OVERTROFFEN WORDEN.
WERK EN HEB LIEF,
VECHT EN WIN.
LEEF.
LEEF ALLEN EN WORDT GROOT.”

Het gedenkteken roept op tot een moment van bezinning: nooit meer oorlog!

Herdenkingsmonument 4 mei

Huurdersvereniging Tuindorp-Nieuwendam zoekt nieuwe bestuursleden!

Als bestuurslid vertegenwoordigt u de belangen van uw medehuurders en overlegt u met de verhuurders.

 

-Kunt u vanuit uw eigen deskundigheid bijdragen aan het succes van uw woning, uw buurt, uw leefomgeving en de dienstverlening van uw verhuurder?

-Vindt u het leuk om samen te werken?

-Kunt u goed luisteren?

-Bent u enkele uren per maand inzetbaar of zelfs meer?

 

Mail voor meer informatie of om u aan te melden als bestuurslid naar info@hvtn.nl.

Teken de petitie ‘Stop de huurexplosie’

De oproep ‘Stop de huurexplosie’, een initiatief van Huurdersplatform Noord (HPN) en Initiatief Betaalbaar Wonen-Noord (IBW-N), heeft een enorme bijval uit heel Nederland gekregen.

De oproep was in eerste instantie gericht op bewoners- en andere organisaties, maar werd ook massaal door individuele huurders en andere mensen ondertekend. Daarom willen deze organisaties zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen de oproep te steunen en is de oproep geplaatst op petitie.nl.

De oproep is ook in de vorm van een handtekeningenlijst te downloaden op de website van het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) www.ibw-n.nl . Ingevulde lijsten kunnen naar het contactadres van het IBW-N worden gestuurd: Voorsteven 8, 1034 SK Amsterdam of naar secretariaat@ibw-n.nl.

Voor meer informatie kunnen mensen zich wenden tot secretariaat@ibw-n.nl, Han Wanders: tel. 020 6316682 of de website van het IBW-N www.ibw-n.nl

Bron: dichtbij.nl

Check uw energielabel!

Op de site energielabelatlas.nl zijn alle officiële labels van huizen te zien en voor de overige woningen staat er een indicatief energielabel.

De site is gemaakt door Bouwend Nederland en Meer Met Minder, het energiebesparingsinitiatief waar ook de overheid aan meedoet. Het energielabel laat zien hoe zuinig een huis is (volgens de huidige normen). Niveau G is het laagst, A is het hoogst. Met andere woorden: niveau G is het minst zuinig, en A het zuinigst.

Bron: NOS.nl

Energielabel

De maximale huurprijs van bijna alle huurwoningen wordt sinds 2011 mede bepaald door het energielabel. Bij de invoering van die maatregel was een overgangsperiode van drie jaar, tot 2014, ingesteld zodat verhuurders de tijd kregen om te investeren in energiebesparende maatregelen. Gedurende deze overgangsperiode was tevens huurverlaging puur en alleen op grond van een slecht energielabel niet mogelijk. Die overgangsperiode is nu in 2014 voorbij en voor woningen die nog steeds een slecht energielabel hebben is daarmee soms huurverlaging mogelijk.

In de Amsterdamse praktijk zal huurverlaging op grond van slecht energielabel echter lang niet altijd mogelijk zijn omdat in oktober 2011 ook de Donnerpunten zijn ingevoerd waardoor de maximale huurprijzen – ook voor slecht geïsoleerde woningen – juist weer enorm zijn gestegen. Voor iedere woning is het energielabel online te controleren op www.ep-online.nl . En met de online puntentelling van huurders.info kunt u vrij nauwkeurig de maximale huurprijs berekenen.

Bron: Wijksteunpunten Wonen

Oneens met het energielabel van uw woning?

Stel: een inspecteur kent een ongunstig energielabel toe aan uw woning en u bent het daar niet mee eens. U kunt dan terecht bij het klachtenloket energielabel voor woningen. Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u uw klacht deponeren bij de Geschillencommissie Energielabel.

De Algemene Ledenvergadering op 29 april 2014

Het bestuur van Huurdersvereniging Tuindorp Nieuwendam nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 29 april 2014 in Het Baken, Avenhornstraat 18hs.  De ALV start om 19:30 uur. De zaal is open om 19 uur.

De huurdersvereniging zet zich in voor het behartigen van de belangen van de leden. Uw inzet en betrokkenheid is daarbij zeer welkom. Kom daarom dinsdagavond 29 april naar Het Baken en beslis mee over uw woonomgeving en het onderhoud van uw huurwoning.

Belastingdienst verstrekt inkomensindicatie

Belastingdienst informeert huurders over verstrekken inkomensindicatie

Nieuwsbericht | 08-04-2014

De Belastingdienst start deze week met het informeren van huurders over het feit dat er een inkomensindicatie is afgegeven aan hun verhuurders. Ongeveer twee miljoen huurders ontvangen de komende weken een brief van de Belastingdienst.

De inkomensindicatie is afgegeven op verzoek van verhuurders die daarmee de huurverhoging voor 2014 berekenen. De Belastingdienst verstrekt die gegevens niet zomaar. De maatregel is onderdeel van een aantal initiatieven van dit kabinet om scheefwonen tegen te gaan en de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. De fiscus is dan ook wettelijk verplicht om deze gegevens te verstrekken. De Belastingdienst heeft geen exacte inkomenscijfers verstrekt, alleen een indicatie van de inkomenscategorie van het huishoudinkomen. Verhuurders mogen alleen inkomensindicaties opvragen bij de Belastingdienst voor woningen in de gereguleerde sector.

Eerder was al toegezegd aan de Tweede Kamer dat de Belastingdienst huurders hierover zou informeren. In het dossier huurwoning is meer achtergrondinformatie te vinden over de inkomensindicatie en de maximale huurverhoging.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/04/08/belastingdienst-informeert-huurders-over-verstrekken-inkomensindicatie.html